ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018