Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να δείτε τα πρακτικά και των πίνακα με τους δικηγόρους που συνεχίζουν στην επόμενη φάση για την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης δικηγόρου με πάγια μηνιαία  αντιμισθία στο Δήμο Οιχαλίας :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β ΦΑΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ εξεταση δικαιολογητικων ΣΩΣΤΟ