Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οιχαλίας και μέλη των Επιτροπών για τη διετία 2022-2023.

Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Οιχαλίας και μέλη των Επιτροπών για τη διετία 2022-2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Οιχαλίας συνήλθε δια ζώσης στην 1η για το 2022 ειδική  συνεδρίασή, την Κυριακή 9η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μεσ, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Οιχαλίας «Μαρία Κάλλας»,  με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».

Προήδρευσε ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, ως πλειοψηφήσας Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού «Δημοτική Ένωση Οιχαλίας».

Κατόπιν των ψηφοφοριών προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα :

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου :

Πρόεδρος: Τσάλτας Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Βασιλόπουλος Χρήστος

Γραμματέας : Σκλήρης Βασίλειος

Τακτικά Μέλη Οικονομικής επιτροπής:

  1. Τράγος Δημοσθένης
  2. Ντονάς Κωνσταντίνος
  3. Παπαδόπουλος Ιωάννης
  4. Αδαμόπουλος Σπυρίδων

Επιτροπή ποιότητας ζωής:

  1. Τσάλτας Ιωάννης
  2. Καραμπούλας Δημήτριος
  3. Ρέβη Αλίκη
  4. Μητρόπουλος Παύλος

Πρόσφατες αναρτήσεις