Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ 2019

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εκλογής για τις Περιφερειακές, Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2019

Πρόσφατες αναρτήσεις