ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.