ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.