Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ 2021

Πρόσφατες αναρτήσεις