Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΕΡΟΥΣ 2022 ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις