Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ