Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Ενιαίου Σχολείου Γυμνασίου Λυκείου Δωρίου

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε προσφορές για την Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του  Ενιαίου Σχολείου Γυμνασίου – Λυκείου Δωρίου :
ATT00143