Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» :
1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ_signed AΔΑΜ
2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΔΟΙ_signed ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ
2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ 79_2020__signed

Πρόσφατες αναρτήσεις