ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Ο Δήμος Οιχαλίας, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση αναδόχου της σύμβασης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

1. ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ (129_2021)

1.ΠΑΡ Ι_Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού&Οικονομικού Αντικειμένου

2.ΠΑΡ IΙ_Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

3.ΠΑΡ ΙΙΙ-ΕΕΕΣ (ΕΕΕΠ)

4.ΠΑΡ IV_Φύλλο Συμμόρφωσης-Απαιτήσεις

5.ΠΑΡ V_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) signed ΑΔΑΜ και ΑΔΑ 6

.ΠΑΡ. VI Σχέδιο Σύμβασης

7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ signed ΑΔΑΜ

ATT00201

ATT00207

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου