Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΧΑΛΚΙΑ – ΚΟΥΒΕΛΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΥΛΩΝΑ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΧΑΛΚΙΑ – ΚΟΥΒΕΛΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΥΛΩΝΑ» :
PROEKTIMOMENH AMOIBH_signed
TEYXOS TEXNIKVN DEDOMENVN_signed
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ XALKIA-KOYBELA ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΑΛΚΙΑ ΚΟΥΒΕΛΑ (ΨΞΗΡΩΞ4-8ΦΟ) ΚΑΙ ΑΔΑΜ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ–1_signed
ΤΕΥΔ_signed
ΤΕΥΔ_ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΟ_signed
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ X-K-AM-TOPO-ODO-NEW-2018_signed