ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανόρυξη και εξοπλισμός γεωτρήσεων» :
66-2018 (6Χ7ΖΩΞ4-ΖΛΖ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με αδαμ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (Ψ251ΩΞ4-5ΔΘ)
ΤΕΥΔ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου