ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ“ :
64-2018 (Ψ0ΩΥΩΞ4-1ΗΜ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ (6ΡΙΣΩΞ4-ΔΞ8)
ΤΕΥΔ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου