ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ” : ΑΟΕ 194-2018 (6ΔΣΓΩΞ4-ΕΘΩ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Ψ3ΦΞΩΞ4-9ΔΔ)
ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print