ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος» :
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε
ΤΕΥΔ-1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΥΔ-1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2020
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print