ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με θέμα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ” :
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΜΕ ΑΔΑΜ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ (Ω9Ρ8ΩΞ4-ΥΩΕ)
ΤΕΥΔ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου