Προμήθεια «Ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των νομικών του προσώπων»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας για τιςανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των νομικών του προσώπων» :
2 προσκληση
ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΗ 72-2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print