Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση της «Προµήθειας γραφικής ύλης και φακέλων αλληλογραφίας» :
ATT00113