Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Στις παρακάτω προσκλήσεις μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για να αναθέσει ο Δήμος μας τα παρακάτω :

  1.  «Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή» ATT00121
  2. «Προμήθεια πολυμηχανημάτων» ATT00118
  3. «Προμήθεια εκτυπωτών» ATT00115

Πρόσφατες αναρτήσεις