Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Προμήθεια «Ηλεκτρονικου υπολογιστή».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για να αναθέσει ο Δήμος Οιχαλίας  την προμήθεια «Ηλεκτρονικου υπολογιστή»: ATT00165

Πρόσφατες αναρτήσεις