«Προμήθεια μπαταριών σταθεροποιητών 12V 7 amp (20 τεμάχια)»