Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ (21) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» :
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΝ. ΑΝΑΛΥΤ. ΔΙΑΚΗΡ. ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις