Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Oθονών και λοιπών εξαρτημάτων Η/Υ».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση προμήθειας με θέμα «Oθονών και λοιπών εξαρτημάτων Η/Υ» :
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ