ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (μελάνια-τονερ, κλπ)».