Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της εργασίας  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΒΙΟ.ΚΑ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»  :
ATT00060

Πρόσφατες αναρτήσεις