Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ «Προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά, κλπ)»

Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ανάθεση «Προμήθειας χημικού υλικού(απολυμαντικά, χημικά, κλπ)» :
ATT00026

Πρόσφατες αναρτήσεις