ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την εγγραφή ενδιαφερόμενων εργοληπτών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ.5 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχων(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης) μέσω Δημοσίας ηλεκτρονικής κλήρωσης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας .
προσκληση για εγγραφή Εργοληπτών & Μελετητών (1)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου