Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες που αφορούν την ανάθεση για προμήθεια “συντήρηση – αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δ.Ε Οιχαλίας”.
Η ΑΡΙΘ. 86.17 ΜΕΛΕΤΗ Δ.Ε. ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις