ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών».