Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών» :
1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π 2018
2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2018

Πρόσφατες αναρτήσεις