Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Μελιγαλάς 12/1/2016
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                                                                        ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ.:    260
          

ΠΡΟΣ:             1.-  Δήμαρχο Οιχαλίας

                            κ. Αριστείδη Σταθόπουλο

 

                    2.- κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                   Δήμου Οιχαλίας

                      (όπως ο Α΄ πίνακας αποδεκτών)

3.- κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους

                        Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Οιχαλίας

                                                                                                                                                (όπως ο Β΄ πίνακας αποδεκτών)

 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 67 Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Μελιγαλά στην αίθουσα συνεδριάσεων την 16-1-2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑ
1.        Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Οιχαλίας έτους 2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α.-  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
 

1. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
4. ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6. ΒΕΡΓΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
7. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΜΙΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15. ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
18. ΝΤΟΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
19. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20. ΒΟΥΡΒΑΧΗ – ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
21. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
23. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ ΕΜΙΛΥ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
24. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
26. ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
27. ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις