Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσκληση συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Οιχαλίας καλεί, σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, Δημότες, εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες (για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου),
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως 10-10-2019 και ώρα 13:00.
Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη.
 
Το σχετικό αίτημα μπορεί να καταθέσει κάθε εκπρόσωπος ή ενδιαφερόμενος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας ως εξής:

  1. Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δήμος Οιχαλίας, Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002
  2.  Μέσω fax στο 2724023477
  3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: meligala@otenet.gr

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Πρόσφατες αναρτήσεις