Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Μελιγαλάς  01/03/2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ: 1866
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Αγ. Ιωάννου
Ταχ. Κώδικας:24002 ΜΕΛΙΓΑΛΑ
Τηλ: 2724360300

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Οιχαλίας καλεί Δημότες, κατοίκους, εκπροσώπους των φορέων, συλλόγων ή οργανώσεων που υφίστανται και δρουν στο Δήμο, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες,
 
που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως 10-03-2017 και ώρα 13:00.
Το σχετικό αίτημα μπορεί να καταθέσει κάθε εκπρόσωπος ή ενδιαφερόμενος, εντός της οριζόμενης προθεσμίας ως εξής:

  1. Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Δήμος Οιχαλίας, Πλατεία Αγ. Ιωάννου 24002
  2.  Μέσω fax στο 2724023477
  3. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: meligala@otenet.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις