ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των  υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας με απ’ ευθείας ανάθεση :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print