Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας με απ’ ευθείας ανάθεση.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την υποβολή προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των  υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας με απ’ ευθείας ανάθεση :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

Πρόσφατες αναρτήσεις