Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών και ειδικότητας εργάτη γενικών καθηκόντων :

94Γ5ΩΞ4-ΠΜΠ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις