Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη δέκα οκτώ ατόμων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών από το Δήμο μας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες ηια την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :
7ΜΟ3ΩΞ4-ΖΨΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις