Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.

Ο Δήμος Οιχαλίας  πρόκειται να προσλάβει  προσωπικό για χρονικό διάστημα έως οχτώ (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της  διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020  και στο ΦΕΚ 214/Α΄/6-11-2020 ), με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 175 καθώς και της με αριθ. πρωτ. 91546/24-12-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών , στην οποία προβλέπεται ότι προσλήψεις μπορούν να πραγματοποιούνται, έως τις 28/2/2021.
Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :
ANAKOINVSH20210219
AITHΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ