Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στο Δήμο Οιχαλίας :
1276 20210215
ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛ ΚΑΘ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις