Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με μερική απασχόληση, συνολικά δύο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Οιχαλίας» :
30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 30-3-2017 – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ (1)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3-2017 6Σ1ΘΟΛΥΝ-ΩΩΔ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΟΧ3-2017 Ψ69ΤΟΛΥΝ-ΜΜΗ
Οι διαδικασίες ξεκινούν από την Δευτέρα 20/11 έως την Τετάρτη 29/11.

Πρόσφατες αναρτήσεις