Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη είκοσι έξι(26) ατόμων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη είκοσι έξι(26) ατόμων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9Δ2ΛΩΞ4-Φ1Χ
 

Πρόσφατες αναρτήσεις