Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων ατόμων, προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων , προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση : από Τετάρτη 21/6/23 εως και την Δευτέρα 26/6/2023 και ωρα 15:00 με τους εξής τρόπους: ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: meligala@otenet.gr ή στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά , 2ο όροφος κα Δέδε Μαρία ή στα κατά τόπους ΚΕΠ
Έντυπα αίτησης και ΥΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εκτός της ιστοσελίδας του Δήμου, στο Δημαρχείο Μελιγαλά και στα κατά τόπους ΚΕΠ.