Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο (2) μηνών

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

AITHΣΗ 2023 2H

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2023 2η

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Δελτία Τύπου