Πρόσληψη οκτώ ατόμων εργατικού προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια από το Δήμο μας για το μήνα Ιούλιο 2019