Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη τριών ατόμων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ στο Ν.Π.Δ.Δ “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”  :
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ