Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δυο (2) ατόμων , πλήρους απασχόλησης. προς κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου για την θέση ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ :

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσφατες αναρτήσεις