Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας :

9Ν1ΠΩΞ4-ΛΝ3 (1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 10/5/2023 εως 15/5/2023 στο Δημαρχείο στο Μελιγαλά , 2ος όροφος κα Δέδε Μαρία.

Πρόσφατες αναρτήσεις