Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

ΠΡΟΣΟΧΗ η προγραμματισμένη για σήμερα εσπερίδα με θέμα «Ασθένειες της Ελιάς και τρόποι αντιμετώπισης», αναβάλλεται για την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 19:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ η προγραμματισμένη για σήμερα εσπερίδα με θέμα «Ασθένειες της Ελιάς και τρόποι αντιμετώπισης», αναβάλλεται για την Τρίτη 14/3/2023 και ώρα 19:00.

Πρόσφατες αναρτήσεις